Krant info Kop overlijdensberichten

Plaats Aantal
Familieberichten 7371
burgerlijke stand overleden 6050
overleden 4659
1519
advertentiŽn 266
in memoriam 246
overleden in 1944 233
dankbetuiging 209
overleden 1943 195
overleden 1942 165
zij, die ons ontvielen 121
familie berichten 79
enige bekende plaatsgenoten die ons ontvielen 69
burgerlijke stand 40
zij die ons ontvielen 40
met leedwezen geven wij kennis 39
burgerlijke stand overlijden 37
in 1951 gingen van ons heen: 23
burgelijke stand overleden 22
zij die ons in 1948 ontvielen 19
burgerlijke stand geboorte 16
met leedwezen geven wij kennis / overlijden 12
met blijdschap / leedwezen geven wij kennis 12
familiberichten 10
in 1949 gingen van ons heen 9
Burgerlijke stand geboren 9
leedwezen 8
met leedwezen geen wij kennis 7
baarnsche courant 5
overleden 1945 4
burgerlijke stand ondertrouw 4
famlieberichten 4
burgerlijke stand overlden 4
advetentiŽn 3
met leedwezen overlijden 3
familieberichten 3
burgerlijke stand overleden 3
met leedwezen geven wij kennis overleden 3
burgerlijke stand levensloos aangegeven 3
nagekomen familieberichten 3
famieberichten 3
met blijdschap / leedwezen overlijden 3
advertenties 2
gemeente baarn overleden 2
burgerlijke stan doverleden 2
burgerlijke familieberichten 2
familieberichtwn 2
burgerlijke stand overleden baarnsche courant 2
familiebeirchten 2
overleden / met blijdschap en leedwezen 2
personeel 1
in memoriam j.h. van dorp 1
familiebeirhcten 1
de heer W H Haasse plotseling overleden 1
burgerllijke stand overleden 1
familieberrichten 1
Baarn algemene begraafplaats 24 januari 1
ds I Kievit overleden 1
famiiebercihten 1
familieberichen 1
burgerlijke stand overleden baarnsche 1
huwelijk 1
J van der Hop 1
rectificatie 1
a j messing 1
advertentieŽn 1
de heer a. b. henny plotseling overleden 1
Binnenland 1
wethouder wijkamp overleden 1
overleden / met blijdschap leedwezen 1
burgerlijke stand overleden baarnsche courant 3169 1
overleden in 1945 1
familiebberichten 1
familiwberichten 1
nagekomen 1
nagekomen advertentien 1
berugerlijke stand overleden 1
een sympathiek baarnaar ging heen 1
burgerlijke stand overelden 1
burgerlijke staand overleden 1
familiebericchten 1
nagek advertentien 1
met leedwezen 1
famileiberichten 1
met blijdschap / leedwezen geven wij kennnis 1
jubileum 1
bij hornsveld's 90ste verjaardag 1
enige bekende plaatsgenoten die ons onvielen 1
met leedwezen geven wij kennis / overleden 1
de heer j van den brink overleden 1
3695 1
n broekhuijsen ter aarde besteld 1
burgerlijke stand 1897 1
de heer a Kooijman plotseling overleden 1
overleden / met blijschap en leedwezen 1
Burger;okle stand overleden 1
de heer M van Oostveen overleden 1
overleden familieberichten 1
burerlijke stand overleden 1
jhr mr jhw rutgers van rozenburg overleden 1
nagekoman 1
dankbetuigingen 1
familiebeichten 1
in memoriam adolf hertogh 1
advertentie 1
familiegraf 1
familiebericten 1
dokter van griethuysen's heengaan 1
de heer j de jonge overleden 1
burgerrlijke stand overleden 1
ant. b wijsmuller 1
faamilieberichten 1
de heer n broekhuysen overleden 1
ter nagedachtenis ds C Balke 1

© Begraafplaatseninbaarn.nl | Privacy statement | Contact